CBO-richtlijn 'Mammacarcinoom: screening en diagnostiek'

Klinische praktijk
E.J.Th. Rutgers
M.K. Tuut
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:115-9
Abstract

Samenvatting

- Op grond van veranderde inzichten in de diagnostiek bij vrouwen met een verhoogd risico op mammacarcinoom en vrouwen bij wie een mammacarcinoom wordt vermoed, is een nieuwe richtlijn ontwikkeld door een werkgroep onder auspiciën van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, de Vereniging voor Integrale Kankercentra en het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland.

- Op basis van het beste beschikbare bewijs zijn aanbevelingen geformuleerd over de volgende onderwerpen: indicaties voor het landelijke bevolkingsonderzoek, indicaties voor screening buiten het kader van het landelijke bevolkingsonderzoek, diagnostiek van symptomatische en klinisch occulte afwijkingen in de mamma en de organisatie van de diagnostiek. De belangrijkste aanbevelingen in deze richtlijn zijn:

- dat individuele screening aan de hand van vastgestelde criteria wordt geadviseerd aan vrouwen die niet in aanmerking komen voor het bevolkingsonderzoek;

- dat er geen overtuigende argumenten zijn voor het uitbreiden van het landelijke bevolkingsonderzoek naar alle vrouwen van 40-49 jaar;

- dat diagnostiek en behandeling plaatsvinden in gestructureerd verband: het mammateam; in dit kader is het streven naar een multidisciplinaire mammapolikliniek een belangrijke voorwaarde;

- dat de diagnostiek van verdachte afwijkingen wordt uitgevoerd op basis van de zogenaamde tripelmethode: klinisch onderzoek, beeldvormend onderzoek en onderzoek van een naaldbiopt.

- Voor implementatie van deze richtlijn met kwaliteitscontrole is uniforme prospectieve registratie van patiënten-, diagnostiek- en behandelingsgegevens een belangrijke voorwaarde.

Auteursinformatie

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Amsterdam.

Dr.E.J.Th.Rutgers, chirurg.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Postbus 20.064, 3502 LB Utrecht.

Mw.drs.M.K.Tuut, epidemioloog.

Contact mw.drs.M.K.Tuut (mwr@cbo.nl)

Verantwoording

Namens de werkgroep Screening en Diagnostiek van het Mammacarcinoom, waarvan de leden aan het eind van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties