Cave anorexia non-nervosa

Klinische praktijk
R. Rodrigues Pereira
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2169-71

Zie ook het artikel op bl. 2171.

Dames en Heren,

Anorexie is een door kinderarts en kinderpsychiater vaak gehoorde klacht. Dikwijls betreft het jonge kinderen, die naar het oordeel van de ouders onvoldoende eten, terwijl deze kinderen objectief gezien voldoende calorieën, o.a. via vloeibaar voedsel, binnenkrijgen. Hun groeicurven tonen dan ook een normale ontwikkeling. In sommige gevallen kan er sprake zijn van kinderpsychiatrische problemen, als bijvoorbeeld ernstige gezinsproblemen, depressie of heimwee de oorzaak zijn van anorexie.1

Bij anorexie gepaard gaande met een sterk gewichtsverlies, vooral optredend bij meisjes in de prepuberteit, puberteit en adolescentie, houdt men in de meerderheid van de gevallen rekening met de mogelijkheid van anorexia nervosa. Bij dit soms levenbedreigende ziektebeeld spelen biologische en psychologische factoren een nog onvoldoende begrepen rol. De diagnose wordt gesteld op grond van het typische klinische beeld, bij uitsluiting van organische aandoeningen.23 Dat men echter voortdurend op zijn hoede…

Auteursinformatie

St. Clara Ziekenhuis, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam.

R.Rodrigues Pereira, kinderarts.

Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Prof.dr.F.C.Verhulst, psychiater.

Contact R.Rodrigues Pereira

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties