A catch in the Reye

Onderzoek
J.A.J.M. Taminiau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:2031
Download PDF

artikel

Het syndroom van Reye is een vooral bij kinderen voorkomende levenbedreigende encefalopathie door acuut hersenoedeem bij een vettige degeneratie van de lever. De klachten zijn hevig braken, gevolgd door coma in aansluiting op een met koorts gepaard gaande virale infectieziekte, meestal een luchtweginfectie, soms waterpokken of een darminfectie. De oorzaak van het ziektebeeld is onbekend. Door de gelijkenis met salicylaat-intoxicatie is de aandacht al ruim 20 jaar gevestigd op een verband met acetylsalicylzuur.

Bij een recent case-control-onderzoek in de Verenigde Staten is gebleken dat het gebruik van salicylaten statistisch zeer significant hoger is bij kinderen met het syndroom van Reye dan in de controlegroep1 Geleidelijk hebben de resultaten van preliminair en uiteindelijk onderzoek van het aspirinegebruik bij het syndroom van Reye geleid tot het publiekelijk afraden van salicylaatgebruik voor met koorts gepaard gaande ziekte bij kinderen.

In Australië worden salicylaten vrijwel niet gebruikt. In een recente reeks van 20 patiënten met het syndroom van Reye werd slechts door één patiënt salicylaten gebruikt.2 De diagnose werd op twee na met een leverbiopsie geverifieerd. Een direct oorzakelijk verband tussen het syndroom van Reye en salicylaten is derhalve onwaarschijnlijk. Het blijft echter mogelijk dat salicylaten de kans op het krijgen van het syndroom van Reye vergroten. Wellicht ontstaat het syndroom van Reye pas wanneer meer dan een factor (agens?) op het slachtoffer inwerkt. De salicylaten zouden daar één van kunnen zijn.

In Australië en de Verenigde Staten is het aantal geregistreerde gevallen van het syndroom van Reye de laatste jaren teruggelopen. Het verminderde gebruik van salicylaten kan niet de enige oorzaak zijn. Iedere aanbeveling om bij kinderen minder geneesmiddelen te gebruiken moet gesteund worden, ook al zijn oorzakelijke verbanden tussen geneesmiddelen en ziekten niet duidelijk.

Literatuur
  1. Orlowski JP, Gillis J, Kilham HA. A Catch in the Reye.Pediatrics 1987; 80: 638-42.

  2. Hurwitz ES, Barrett MJ, Bregman D, et al. Public HealthService study of Reye's syndrome and medications Report of the mainstudy. JAMA 1987; 257: 1905-11.

Gerelateerde artikelen

Reacties