Carotisendarteriëctomie lijkt veiliger dan stentplaatsing bij carotisstenose
Open

In het kort
31-01-2011
Gert Jan de Borst

Waarom dit onderzoek?

Ernstige stenose van de A. carotis is een belangrijke oorzaak van het herseninfarct. Behandeling van de symptomatische carotisstenose kan chirurgisch plaatsvinden door carotisendarteriëctomie (CEA) of radiologisch door carotisangioplastiek met stentplaatsing (kortweg: stentplaatsing).

Onderzoeksvraag

Is stentplaatsing even veilig als CEA?

Hoe werd dit onderzocht?

Deze behandelingen werden vergeleken in 2 multicentrische, internationale, ...