Cardiovasculaire-onderzoeksprijs van Bristol-Myers Squibb 1995

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2121

Dit is een jaarlijkse prijs van 50.000, die wordt toegekend aan een wetenschapper die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van cardiovasculair onderzoek. Geneeskundige faculteiten, ziekenhuizen en cardiovasculaire onderzoekscentra worden uitgenodigd kandidaten te nomineren voor de prijs. Een onafhankelijke commissie bestaande uit vooraanstaande academische onderzoekers, is verantwoordelijk voor de selectie van de winnaars. Aanmeldingsformulieren dienen vóór 18 november 1994 in de V.S. te zijn ingediend.

Nadere inlichtingen en aanmeldingsformulieren kunnen worden verkregen bij P.A.Leijten, medisch directeur, Bristol-Myers Squibb B.V., tel. 03480-74267.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties