Studiebeurzen van de Merck Company Foundation

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1785

Deze stichting stelt een toelage beschikbaar voor vier kandidaten uit de gehele wereld met uitzondering van de Verenigde Staten, die hen in staat stelt een tweejarige studie in de klinische farmacologie te volgen aan een zelf te bepalen universiteit of instituut in de Verenigde Staten. Deze beurs wordt verleend aan artsen die bereid zijn de opgedane kennis na hun studietijd in hun eigen land in de praktijk te brengen. De studiebeurzen worden toegekend door een selectiecommissie die in meerderheid bestaat uit onafhankelijke clinici en onderzoekers.

Nadere inlichtingen en aanmeldingsformulieren worden verstrekt door Merck Sharp & Dohme B.V., mw.T.Bruijn, tel. 023-153354…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties