Cardiovasculaire afwijkingen bij het syndroom van Marfan

Onderzoek
J.H. Fast
G.H.J. Boers
S. Meijers-Jacobs
J.R.M. Cruysberg
B.C.J. Hamel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1259-63
Abstract

Samenvatting

In de periode februari-december 1990 werden 52 volwassen patiënten verwezen naar de Marfan-polikliniek in het Academisch Ziekenhuis St. Radboud te Nijmegen voor onderzoek naar het wel of niet voorkomen van het syndroom van Marfan. Zij werden achtereenvolgens onderzocht door een oogarts, een cardioloog, een internist en een klinisch geneticus. Het syndroom van Marfan was bij 24 van de 52 personen aanwezig. Bij 8 van hen werd deze diagnose voor het eerst gesteld. Bij 9 van de 24 patiënten kwam dit syndroom niet in de eerstegraads familie voor. Hartafwijkingen werden bij alle patiënten gevonden: mitralisinsufficiëntie als gevolg van mitralisklepprolaps (83), aortadilatatie (67), aorta-insufficiëntie (38), tricuspidalisinsufficiëntie met of zonder tricuspidalisklepprolaps (17) en atriumseptumdefect (4). Bij 3 patiënten werd een aneurysma van de aorta ascendens vastgesteld. Vroegtijdige herkenning van het syndroom van Marfan is van groot belang voor de preventie van de levensgevaarlijke aortadissectie. Bij klepgebreken wordt endocarditis-profylaxe geadviseerd. Een Marfan-polikliniek biedt goede mogelijkheden voor optimale diagnostiek.

Auteursinformatie

De Wever-Ziekenhuis, Heerlen.

Afd. Cardiologie: dr.J.H.Fast, cardioloog.

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Endocrinologie: dr.G.H.J.Boers, internist.

Afd. Cardiologie: mw.S.Meijers-Jacobs, functieanalist.

Afd. Oogheelkunde: J.R.M.Cruysberg, oogarts.

Afd. Erfelijkheid: B.C.J.Hamel, klinisch geneticus.

Contact dr.J.H.Fast, Edisonstraat 47, 6533 MC Nijmegen

Ook interessant

Reacties