Een genetische afwijking met veel impact

Cardiomyopathie door mutatie in het phospholamban-gen

D7274_F0
Peter van der Meer
Eva van Rooij
Pieter A. Doevendans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7274
Abstract

In Nederland, met name Noord-Nederland, zijn er mensen met een mutatie die in het ergste geval kan leiden tot plotse hartdood. Hoewel deze mutatie ernstige cardiomyopathie veroorzaakt, zijn er ook veel dragers die geen symptomen hebben. Hoe herken je deze dragers? En welk perspectief kun je hun bieden?

Samenvatting

De PLN-R14del-mutatie veroorzaakt een ernstige cardiomyopathie die vaak op termijn een harttransplantatie noodzakelijk maakt. We schatten dat ongeveer 25% van alle transplantaties in Nederland het gevolg zijn van deze typisch Nederlandse aandoening. De mutatie is rond het jaar 1300 in Nederland ontstaan en wordt nu bij vele afstammelingen gevonden. We kennen inmiddels 1600 dragers, van wie er 700 symptomen hebben. Met internationale consortia zijn we aan de slag gegaan om met moderne gentherapeutische technieken een specifieke behandeling te ontwikkelen.

Auteursinformatie

UMCG, afd. Cardiologie, Groningen: prof.dr. P. van der Meer, cardioloog. UMCU, afd. Cardiologie, Utrecht: prof.dr. E. van Rooij, moleculair bioloog (tevens: Hubrecht Laboratorium, Utrecht); prof.dr. P. Doevendans, cardioloog (tevens: Netherlands Heart Institute, Utrecht).

Contact P. Doevendans (p.doevendans@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Peter van der Meer ICMJE-formulier
Eva van Rooij ICMJE-formulier
Pieter A. Doevendans ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties