Brucellose als importziekte bij een jonge man met artritis
Open

Casuïstiek
16-12-2005
J.A.P.M. Ewals

Een 23-jarige Nederlandse man werd opgenomen wegens een zeer pijnlijke sacro-iliïtis links, 5 weken na terugkomst in Nederland na een verblijf van 1 jaar in India waar hij vaak ongepasteuriseerde koemelk had gedronken. 3 maanden vóór opname had hij in India coxitis rechts doorgemaakt, aldaar geduid als artritis bij een infectie met Giardia. Na opname ontstonden dagelijkse koortspieken en nachtzweten. Een sacro-iliïtis bij brucellose werd vastgesteld op grond van serologisch onderzoek en later een positieve bloedkweek op Brucella melitensis. Behandeling vond plaats met doxycycline en rifampicine en wegens persisterende koorts tijdelijk additioneel gentamicine. De behandeling werd poliklinisch voortgezet met doxycycline en ciprofloxacine. Tijdens de behandeling trad een pijnlijke coxitis rechts op, mogelijk als gevolg van een reactie op het lokaal vrijkomen van bacteriële endotoxinen van een eerder doorgemaakte, onvoldoende behandelde Brucella-coxitis in India. Er was een langzame vermindering van de gewrichtsklachten met na 3 maanden antibioticagebruik een volledig herstel. Alhoewel brucellose in Nederland een zeldzame importziekte is, moet daar bij artritis na een verblijf in de (sub)tropen toch aan worden gedacht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2810-4