Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Open

Mededelingen
04-11-2001

Vergadering gehouden op 2 februari 2001 te Utrecht

Deze vergadering had als thema: ‘Witte raven en zeldzame postzegels’ (casuïstiek).

J.M.van Laar en M.L.Westedt (Leiden), Een jonge vrouw met colitis ulcerosa, aseptische botnecrose en acrale ischemie

Een 29-jarige vrouw werd voor een ‘second opinion’ verwezen nadat zij meerdere episoden met botpijnen door aseptische botnecrose had doorgemaakt. Zij was sinds 1990 elders bekend wegens colitis ulcerosa, waarvoor zij tot 1991 behandeld was met prednison en met azathioprine. Deze behandeling werd gestaakt toen zich bij haar een aseptische osteonecrose in de linker femurkop ontwikkelde, die conservatief werd behandeld. In 1992 trad hetzelfde verschijnsel op, eerst in de linker schouder, kort ...