Brandwonden bij pasgeborenen door warme kruiken

Klinische praktijk
Nienke J. Vet
Marijke R. Canninga-van Dijk
Wouter J. de Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A6
Abstract

Samenvatting

Bij 4 pasgeborenen werd op de knie een huidlaesie in de vorm van een brandwond gevonden die in verband kon worden gebracht met het gebruik van warme kruiken. Deze worden veelvuldig gebruikt voor het bestrijden en voorkómen van hypothermie bij pasgeborenen. Deze methode wordt als veilig beschouwd. Een door ons gemaakte proefopstelling met warmtesensoren op de huid toonde aan dat de huidtemperatuur van een pasgeborene door het contact met een in een molton gewikkelde kruik lokaal kan oplopen tot 50,8°C. Ter preventie van brandwonden moet men dus voorzichtig zijn met het gebruik van kruiken bij pasgeborenen. Ons advies: wikkel de kruik in een molton, let op voldoende afstand tussen de kruik en de pasgeborene om drukplaatsen te voorkomen en controleer de kruik en de zuigeling regelmatig.

Auteursinformatie

Diakonessenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht.

Drs. N.J. Vet, arts (thans: arts-onderzoeker, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam); dr. W.J. de Waal, kinderarts.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Pathologie, Utrecht.

Dr. M.R. Canninga-van Dijk, patholoog.

Contact drs. N.J. Vet (nienkevet@hotmail.com)

Verantwoording

G. Blom, technische dienst, Diakonessenhuis, Utrecht, assisteerde bij het onderzoek naar de invloed van kruiken op de huidtemperatuur.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 januari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties