Botdensitometrie en osteoporose

Klinische praktijk
C. van Kuijk
H.K. Genant
H.E. Schütte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1193-7

Zie ook de artikelen op bl. 1188, 1197 en 1204.

Inleiding

Onlangs werd in een rapport van de Gezondheidsraad en in de herziene consensus osteoporose het belang van botdensitometrie bij osteoporose onderstreept.12 Er werd gesteld dat het meten van de botmassa grote prognostische betekenis heeft ten aanzien van osteoporose en er werd een aanbeveling gedaan om te onderzoeken of het in de praktijk haalbaar is om alle vrouwen rond de menopauze een eenmalige botmeting aan te bieden.

De onlangs toegenomen belangstelling voor osteoporose is te verklaren uit de vergrijzing van de Westerse samenleving, waardoor zowel de morbiditeit als de sterfte als gevolg van osteoporotische fracturen (met name heupfracturen) groot is. De kans voor een 50-jarige vrouw om in het resterende deel van haar leven een fractuur op te lopen wordt geschat op 16 voor de heupfractuur, op 15 voor een polsfractuur en op 32 voor een fractuur…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Dr.C.van Kuijk, assistent-geneeskundige (thans: University of California, Department of Radiology, Osteoporosis Research Group, San Francisco, Ca 94143-0628, USA); prof.dr.H.E.Schütte, radiodiagnost.

University of California, San Francisco, Ca, USA.

Prof.H.K.Genant, M.D., radiodiagnost.

Contact dr.C.van Kuijk

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties