Praktische betekenis van botdichtheidsmeting bij osteoporose

Klinische praktijk
J. Dequeker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2640-5

Zie ook het artikel op bl. 2638.

‘Bones of contention –

Has the machine become the physician?‘1

De proliferatie van nieuwe methoden om botdichtheid te meten schept verwarring, leidt tot overgebruik, verkeerde interpretaties en therapeutische conclusies, ongezond winstbejag en onnodige kosten. Deze vaststellingen brengen de botdichtheidsmetingen ten onrechte in diskrediet. Gelijkaardige ontwikkelingen doen zich ook voor wat het gebruik en de interpretatie betreft van nieuwe technologieën zoals computertomografie (CT-scan), kernspintomografie, echografie en een reeks biochemische merkstoffen. Het gevaar is dat men het ‘kind’ samen met het badwater gaat weggooien. In de medische praktijk betekent dit dat de vergoeding voor de prestatie geschrapt of geweigerd wordt. De tijd is nu rijp om ons te bezinnen over de praktische betekenis van botdichtheidsmetingen bij osteoporose buiten het onderzoekslaboratorium.

Wat is de waarde van botdichtheidsmetingen voor de diagnosestelling van osteoporose?

Dat osteopenie en haar gevolgen, namelijk fracturen, een belangrijk wereldgezondheidsprobleem vormen, wordt niet…

Auteursinformatie

Universitaire Ziekenhuizen, Katholieke Universiteit Leuven, afd. Reumatologie, dienst Inwendige Geneeskunde, 3000 Leuven, België.

Prof.dr.J.Dequeker, internist-reumatoloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties