Is borstvoeding ongewenst als de moeder metronidazol gebruikt?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1756

VRAAG 19. Bij een puerperale infectie wordt door obstetrici als antibiotische therapie veelal de combinatie van ampicilline en metronidazol toegepast, omdat hiervoor op bacteriologische gronden een goede indicatie bestaat. Het probleem is dat vele van deze moeders borstvoeding geven en dat de kinderartsen in ons ziekenhuis bij elke behandeling van de moeder met metronidazol adviseren de borstvoeding te staken, c.q. te onderbreken wegens de teratologische werking ervan. Bestaan hiervoor voldoende steekhoudende argumenten in de recente literatuur?

ANTWOORD. Metronidazol wordt snel en vlot in de melk uitgescheiden in een concentratie die ongeveer gelijk is aan die in het serum van de moeder. Als de moeder een enkele dosis van 2 g ontvangt, krijgt een normale zuigeling daarvan binnen 48 uur ca. 25 mg binnen. Omdat metronidazol een bewezen mutagene en (bij verschillende diersoorten) carcinogene stof is, wordt aanbevolen – afhankelijk van de indicatie – slechts één enkele dosis te geven, en…

Ook interessant

Reacties