Bloedprodukt besmet met hepatitis A-virus.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:490-1
Download PDF

Bloedprodukt besmet met hepatitis A-virus. - In 1992 deed zich in Italië onder hemofiliepatiënten een ware epidemie voor van gevallen van hepatitis A. Het ging om zeker 52 patiënten. Dezen hadden allemaal in de 2 maanden voorafgaand aan de besmetting factor VIII-concentraat gebruikt, afkomstig van één en dezelfde Italiaanse fabrikant. In het concentraat kon met een polymerase-kettingreactie-test inderdaad hepatitis A-virus worden aangetoond. Het genoom van de viruspartikeltjes in het concentraat bleek identiek aan dat van het virus bij de besmette patiënten.

Voor de produktie van het concentraat was bloedplasma gebruikt uit de V.S. Dat was met behulp van plasmaferese afgenomen van betaalde donors. De Italiaanse firma had het plasma behandeld met het virusdodend middel tri-(n-butyl)-fosfaat polysorbaat 80, waarna met chromatografie zuivere factor VIII werd afgescheiden. Gezien de epidemie van hepatitis is deze methode duidelijk niet afdoende om virus te inactiveren (Ann Intern Med 1994; 120: 1-7).

In Nederland wordt bloedplasma verhit. Een dergelijke hittebehandeling inactiveert alle eventuele virussen. Hierna is de overdracht van een virus, zoals die zich in Italië heeft voorgedaan, uitgesloten. Overigens laat dit geval opnieuw zien dat bloed van betaalde donors een onaanvaardbaar risico oplevert.

Gerelateerde artikelen

Reacties