Bloedingspatronen belangrijk bij keuze voor een spiraaltje

Opinie
Rik H.W. van Lunsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A650
Abstract

De tweede herziening van de NHG-standaard ‘Het spiraaltje’, waarvan de samenvatting elders in dit tijdschrift verschijnt,1 geeft richtlijnen voor de begeleiding van vrouwen die een een ‘koperspiraaltje’ (IUD) of een ‘hormoonspiraaltje’ (LNG-IUS) willen gebruiken als anticonceptiemethode.2 Bij de voorlichting die vrouwen moet helpen bij het kiezen tussen beide methodes, besteden de opstellers van de standaard vooral aandacht aan betrouwbaarheid en aan het te verwachten bloedverlies. Op beide punten kan men vrouwen echter betere voorlichting bieden.

Betrouwbaarheid en bloedverlies

De standaard vermeldt over de betrouwbaarheid dat van de 1000 vrouwen die een koperspiraaltje gebruiken, er per jaar 1-10 zwanger worden; voor het hormoonspiraaltje zijn dat er 1 à 2. De conclusie dat de betrouwbaarheid van deze twee typen spiraaltjes weinig uiteenloopt, is dus een ruime interpretatie van de beschikbare data. Weliswaar constateert men in een cochranereview dat er geen statistisch significant verschil in betrouwbaarheid is,3 maar dat berust…

Auteursinformatie

AMC/Universiteit van Amsterdam, Divisie Verloskunde/Gynaecologie, afd. Seksuologie & Psychosomatische Gynaecologie, Amsterdam.

Contact Dr. R.H.W. van Lunsen, arts-seksuoloog NVVS (h.w.vanlunsen@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 mei 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties