Bloedingen bij gebruikers van vitamine K-antagonisten
Open

Een vaste of variabele dosis protrombinecomplexconcentraat?
Onderzoek
11-05-2016
Rahat A. Abdoellakhan

Achtergrond en het waarom van de studie

In Nederland krijgen jaarlijks 4000 gebruikers van een vitamine K-antagonist (VKA), zoals fenprocoumon of acenocoumarol, een ernstige bloeding. Meer dan 600 mensen overlijden hieraan. De behandeling bestaat uit het toedienen van protrombinecomplexconcentraat. Hoewel dit antidotum voor VKA al sinds 1973 op de markt is, bestaat er geen consensus over de beste doseerstrategie.

Recente observationele studies wijzen erop dat een vaste dosering van protrombinecomplexconcentraat van 1000 IE factor IX mogelijk even effectief is in het stoppen van de bloeding als de variabele dosering die de fabrikant adviseert.1,2 Deze vaak hogere variabele dosering wordt berekend op basis van het lichaamsgewicht en de uitgangs- en streefwaarde van de INR.

In de PROPER 3-studie (PROPER 3 staat voor ‘Protrombinecomplexconcentraat, prospectieve evaluatie en rationalisering, studie 3’) willen wij deze hypothese toetsen. De vaste dosis biedt namelijk gemak, snelheid, lagere kosten en mogelijk minder risico op trombotische complicaties.

Vraagstelling

Is een vaste dosis protrombinecomplexconcentraat van 1000 IE factor ...