Het nut van erytrocytentransfusie

Bloed, niet voor iedereen weggelegd

Klinische praktijk
Floris J. Kranenburg
M.S. (Sesmu) Arbous
Cynthia So-Osman
Johanna G. van der Bom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9408
Abstract

Samenvatting

  • Toenemend bewijs over het beperkte nut en de nadelige gevolgen van erytrocytentransfusie heeft in de afgelopen 20 jaar geleid tot een sterke afname van het aantal bloedtransfusies.
  • De resultaten van gerandomiseerde studies suggereren dat een Hb-waarde van 4,4 mmol/l als drempelwaarde voor bloedtransfusie bij de meeste hemodynamisch stabiele patiënten met acute anemie leidt tot dezelfde uitkomsten als een hogere drempelwaarde.
  • Het effect van bloedtransfusie bij een patiënt met anemie hangt niet alleen af van zijn of haar Hb-waarde, maar ook van andere klinische factoren die een rol spelen in de balans tussen zuurstofaanbod en -verbruik.
  • De Nederlandse ‘4-5-6’-regel voor de indicatie tot bloedtransfusie houdt rekening met een aantal belangrijke klinische factoren, maar de resultaten van recent onderzoek suggereren dat strikte toepassing van deze regel zal leiden tot overbodige transfusies.
  • Nieuw onderzoek op dit gebied richt zich op het kwantificeren van het effect van bloedtransfusie bij verschillende combinaties van relevante patiëntkenmerken.
Auteursinformatie

Sanquin-LUMC, Jon J. van Rood Centrum voor Klinisch Transfusiegeneeskundig Onderzoek, Leiden.

F.J. Kranenburg, MSc, arts-onderzoeker (tevens: LUMC, afd. Klinische Epidemiologie en afd. Intensive Care); prof.dr. J.G. van der Bom, arts-epidemioloog (tevens: LUMC, afd. Klinische Epidemiologie).

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Leiden.

Dr. M.S. Arbous, anesthesioloog-intensivist (tevens: afd. Klinische Epidemiologie).

Groene Hart Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Gouda.

Dr. C. So-Osman, internist-hematoloog (tevens: Sanquin Bloedbank, Leiden).

Contact prof.dr. J.G. van der Bom (j.g.vanderbom@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Floris J. Kranenburg ICMJE-formulier
M.S. (Sesmu) Arbous ICMJE-formulier
Cynthia So-Osman ICMJE-formulier
Johanna G. van der Bom ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties