Blaasnecrose na radiotherapie voor cervixcarcinoom

Klinische praktijk
Tom J.N. Hermans
Karl P.J. Delaere
Jan Willem Mens
Marc L. Paffen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4951
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

In tegenstelling tot proctitis, vaginitis en acute radiatiecystitis zijn late urologische complicaties na bestraling van het kleine bekken zeldzamer, ernstiger en irreversibel.

Casus

Een 66-jarige patiënte presenteerde zich met progressief nierfalen 10 jaar na radiotherapie voor cervixcarcinoom. Echografisch onderzoek toonde een bilaterale hydro-ureteronefrose (graad 4) met een versmalling van de vesico-ureterale overgangen en een diffuus verdikte blaaswand. Een biopt van de blaaswand liet uitgebreide necrose zien. Er was sprake van een necrotische blaas en een bilaterale ureterstenose zonder lokaliserende klachten. Dit was een indicatie voor levenslange drainage van de nieren.

Conclusie

Late obstructieve urologische complicaties, zoals een blaasnecrose en ureterobstructie, na radiotherapie voor cervixcarcinoom zijn zeldzaam. Gerichte echografische follow-up kan bijdragen aan de vroege detectie van deze complicaties en interventie kan verder nierfunctieverlies voorkomen. Vanwege de lage incidentie en lange complicatietermijn zal dit echter niet kosteneffectief zijn.

Auteursinformatie

Atrium MC, afd. Urologie, Heerlen.

T.J.N. Hermans, student geneeskunde; dr. K.P.J. Delaere, uroloog; drs. M.L. Paffen, aios urologie.

Erasmus MC, afd. Radiotherapie, Rotterdam.

Drs. J.W. Mens, radiotherapeut.

Contact T.J.N. Hermans (t.hermans@student.maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Tom J.N. Hermans ICMJE-formulier
Karl P.J. Delaere ICMJE-formulier
Jan Willem Mens ICMJE-formulier
Marc L. Paffen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties