Big Pharma tegen de staat

Waarom farmaceuten sterker staan dan de overheid
Onderzoeksjournalistiek
28-03-2018
Daan Marselis
Aanvaard op 01-01-2018.
Gepubliceerd op 28-03-2018.
In print verschenen in week 14 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C3855