BIG-herregistratie van arts-onderzoekers verzekerd
Open

Commentaar
03-02-2016
Laura van Iersel, Frank van Someren Gréve, Jonas Teuwen, Tamara de Bruin en Diederik van Meersbergen

Voor basisartsen is met de inwerkingtreding van de wettelijke regeling voor BIG-herregistratie veel veranderd.1 Er is veel onduidelijkheid geweest over de introductie en de invulling van de eisen voor herregistratie,2 waardoor onlangs nog werd aangekondigd dat herregistratie voor basisartsen 1 jaar werd uitgesteld.3 Voor BIG-geregistreerde promovendi heeft deze nieuwe regeling ook gevolgen, waarbij de omvang pas recent duidelijk werd na een brede inventarisatie bij universitaire medische centra. Uit deze inventarisatie bleek dat herregistratie op grond van onderzoek dikwijls niet past binnen de werkervaringseisen voor herregistratie.

Op 28 januari 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn de regeling periodieke registratie aan te passen.4 Met deze aanpassing mogen artsen die promoveren op een beroepsprofielgerelateerd onderzoek hun werkzaamheden mee laten tellen voor herregistratie. Dit voornemen is overgenomen in het beoordelingskader voor artsen, waarin de herregistratie-eisen zijn verduidelijkt. Dit kader is op 1 februari 2016 gepubliceerd.5 Hiermee zijn de problemen ...