BIG-herregistratie van arts-onderzoekers verzekerd

Opinie
Laura van Iersel
Frank van Someren Gréve
Jonas Teuwen
Tamara de Bruin
Diederik van Meersbergen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1257

Voor basisartsen is met de inwerkingtreding van de wettelijke regeling voor BIG-herregistratie veel veranderd.1 Er is veel onduidelijkheid geweest over de introductie en de invulling van de eisen voor herregistratie,2 waardoor onlangs nog werd aangekondigd dat herregistratie voor basisartsen 1 jaar werd uitgesteld.3 Voor BIG-geregistreerde promovendi heeft deze nieuwe regeling ook gevolgen, waarbij de omvang pas recent duidelijk werd na een brede inventarisatie bij universitaire medische centra. Uit deze inventarisatie bleek dat herregistratie op grond van onderzoek dikwijls niet past binnen de werkervaringseisen voor herregistratie.

Op 28 januari 2016 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer laten weten voornemens te zijn de regeling periodieke registratie aan te passen.4 Met deze aanpassing mogen artsen die promoveren op een beroepsprofielgerelateerd onderzoek hun werkzaamheden mee laten tellen voor herregistratie. Dit voornemen is overgenomen in het beoordelingskader voor artsen, waarin de herregistratie-eisen zijn verduidelijkt…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderendocrinologie, Utrecht.

Drs. L. van Iersel, arts-onderzoeker (tevens: bestuurslid Promovendi Netwerk Nederland).

AMC, afd. Intensive Care en Medische Microbiologie, Amsterdam.

Drs. F. van Someren Gréve, arts-onderzoeker (tevens: coördinator Werkgroep BIG, Promovendi Netwerk Nederland).

TU Delft, Delft.

Ir. J.J.B. Teuwen, onderzoeker wis- en natuurkunde (tevens: oud vice-voorzitter Promovendi Netwerk Nederland).

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Utrecht.

Drs. F.T. de Bruin-Dragt, senior beleidsmedewerker.

Artsenfederatie KNMG, Utrecht.

Mr. D.Y.A. van Meersbergen, juridisch adviseur.

Contact drs. L. van Iersel (laura.vaniersel@hetpnn.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De eerste 3 auteurs van dit artikel willen de werkgroep BIG van het PNN bedanken voor de constructieve samenwerking.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties