Artsentitel vervalt bij pensionering

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1742-3
Download PDF

Het vervallen van de artsentitel bij pensionering kwam onlangs aan de orde in de vaste kamercommissie van VWS. In antwoord op vragen daarover antwoordde minister Hoogervorst dat de artsentitel door de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zal vervallen als niet meer aan de herregistratie-eisen wordt voldaan. Beroepsbeoefenaren, onder wie (basis)artsen, die niet voldoen aan deze eisen zullen dan hun wettelijk erkende en beschermde beroepstitel verliezen, zo meldt de website van HuisartsVandaag (www.huisartsvandaag.nl).

De KNMG en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) vinden het vervallen van de beroepstitel, bijvoorbeeld als een arts met pensioen gaat, onacceptabel. Zij trekken daarbij een parallel met andere beroepstitels zoals hoogleraar, senator, kolonel, loodgieter of dominee, die men wel levenslang mag voeren. Maar de minister vindt dat die vergelijking niet opgaat, omdat de aard van deze beroepen totaal anders is dan de beroepen waarop de Wet BIG betrekking heeft. Er is bijvoorbeeld geen wetgeving op van toepassing die rechten en plichten verbindt aan het in het openbaar voeren van die titel. Ook zijn in die beroepen geen derden voor hun gezondheid afhankelijk van de competenties en kwaliteit van de beroepsbeoefenaren.

De KNMG en NFU pleiten ervoor om beroepsbeoefenaren die niet meer praktiseren toe te staan ‘n.p.’ of ‘niet praktiserend’ achter hun beschermde titel te laten toevoegen. Hoogervorst vindt dit echter geen goede zaak. Het toevoegen van ‘n.p.’ of ‘niet praktiserend’ achter een beschermde titel komt in feite neer op het creëren van een nieuwe titel waarvoor een apart ‘n.p.-register’ moet worden bijgehouden en dat vindt hij ongewenst.

Hoewel Hoogervorst zegt zich het gevoel van de beroepsgroep rond titelverlies te kunnen indenken, is hij van mening dat doorhaling uit het BIG-register en het hiermee gepaard gaande titelverlies te rechtvaardigen zijn uit het oogpunt van de belangen van de patiënt die de Wet BIG beoogt te beschermen.

Artsen geven op de website van HuisartsVandaag ongezouten kritiek op het plan van Hoogervorst. Zo meent een ‘dokter tot na de dood’ uit Hengelo dat Hoogervorst slechts van vormelementen lijkt te houden en het artsschap ziet als een sluitbaar marktfiliaal. Een andere arts sluit zich daarbij aan. Volgens hem lijdt de minister aan het managersyndroom: creëren van oplossingen voor problemen die er niet zijn. Is er ooit een probleem geweest met artsen die hun titel behouden na pensionering? Waarschijnlijk is hij bang voor beunende pensionado’s, schrijft een andere collega. Weer een andere collega schrijft: ‘Het is dan wel te hopen dat de geboortedatum en de naam juist zijn weergegeven in het register anders is men met terugwerkende kracht nooit arts geweest.’

Maakt de minister geen fout? De titel ‘arts’ wordt verkregen op grond van het behalen van het artsexamen. Of men mag werken, is afhankelijk van de registratie in het BIG-register. De titel ‘arts-n.p.’ is dan bijna de enige mogelijkheid om aan te geven dat iemand niet meer in het BIG-register staat ingeschreven. (Foto: De 90-jarige cardioloog n.p. Alan Ulert (rechts) tijdens een presentatie in 2004 van een prototype van de door hem ontworpen hartpomp: ‘left ventricular assist device’.)

Gerelateerde artikelen

Reacties