Bevacizumab en ranibizumab even effectief bij natte maculadegeneratie

Onderzoek
Saskia Imhof
Maretta Van Tent-Hoeve
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6949

Waarom dit onderzoek?

Intravitreale behandeling met ranibizumab is effectief tegen neovasculaire (‘natte’) leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). In de praktijk wordt echter als eerste keus vaak het veel minder prijzige bevacizumab gebruikt.

Onderzoeksvraag

Doet bevacizumab onder voor ranibizumab in effectiviteit en veiligheid voor de behandeling van natte LMD op lange termijn?

Hoe

Auteursinformatie

Contact (s.m.imhof@umcutrecht.nl)

Ook interessant

Reacties