Nieuwe geneesmiddelen; pegaptanib en ranibizumab

Klinische praktijk
H. van Bronswijk
E.A. Dubois
J.C. van Meurs
A.F. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:82-4
Abstract

Inleiding

Opzet

In deze rubriek wordt de lezer geattendeerd op nieuwe geneesmiddelen. Voor het toepassingsgebied wordt verwezen naar de betreffende richtlijnen.

Pegaptanib is een oligonucleotide dat zich bindt aan extracellulaire vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF165, een isovorm van VEGF-A) en dat de werking daarvan blokkeert (www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/macugen/macugen.htm). VEGF is een eiwit dat vaatnieuwvorming, vaatdoorlaatbaarheid en ontstekingsreactie induceert. VEGF165 wordt beschouwd als de VEGF-vorm die verantwoordelijk is voor vaatnieuwvorming in het oog (figuur).

Pegaptanib is geïndiceerd voor de behandeling van de neovasculaire (‘natte’), leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Het middel moet 1 maal per 6 weken intravitreaal worden ingespoten. Pegaptanib is gepegyleerd met 2 polyethyleenglycolmoleculen van 20 kD om de verblijfstijd in het oog te verlengen. Uit 2 prospectieve gerandomiseerde studies bleek dat behandeling gedurende 2 jaar de achteruitgang in het gezichtsvermogen beperkte.

De gemelde bijwerkingen hangen in belangrijke mate samen met de intravitreale injectie: verhoogde oogboldruk, lokale ontstekingen en bloedingen, naast, zij het…

Auteursinformatie

Hr.dr.H.van Bronswijk, internist n.p., Rijswijk.

Leids Universitair Medisch Centrum, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Onderwijscentrum Interne Geneeskunde, kamer C5-53: mw.dr.E.A.Dubois, bioloog.

Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam.

Centre for Human Drug Research, Leiden.

Hr.prof.dr.A.F.Cohen, klinisch farmacoloog.

Contact Hr.prof.dr.J.C.van Meurs, oogarts (e.a.dubois@lumc.nl)

Ook interessant

Reacties