Betere seks met een kunstheup?

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3005

De totale heupprothese is al ruim 40 jaar een effectieve behandeling voor heupartrose, en steeds jongere en steeds oudere patiënten komen ervoor in aanmerking. Hoewel er in al die jaren geregeld is gekeken naar de winst in kwaliteit van leven door de prothese, is het seksuele welbevinden van patiënten nogal onderbelicht gebleven, aldus Rita Harmsen (VUmc) en collega’s. Zij vonden in een systematische review niet meer dan 12 studies, met een totaal van 2099 patiënten in leeftijd variërend van 20-85 jaar (BMC Musculoskelet Disord. 2016; online 4 mei). De kwaliteit van 10 studies was laag en 2 waren van matige kwaliteit.

In de meeste studies verbeterde de seksuele kwaliteit van leven na de ingreep, zowel in fysiek-functioneel als in psychosociaal opzicht. Maar de gerapporteerde effecten liepen nogal uiteen, van 8 tot 51% op seksuele disfunctie en van 0 tot 77% op activiteit – de onderzoekers vermoeden methodologische maar ook culturele verschillen tussen de studies. In 3 studies werd, ‘verrassenderwijs’, gerapporteerd dat een aantal patiënten na de operatie in het geheel geen seksuele activiteit meer ontplooide.

In 4 studies werd opgemerkt dat de meerderheid van de patiënten onvoldoende was voorgelicht op de seksuele implicaties van de ingreep.

‘Gezien het groeiende aantal patiënten wereldwijd, menen wij dat seksuele kwaliteit van leven beter en routinematig moet worden gekwantificeerd’, aldus de auteurs. ‘Alleen met deze informatie kunnen wij patiënten doelmatig voorlichten over wat zij kunnen verwachten na een totale heupprothese.’

Gerelateerde artikelen

Reacties