Een systematische review en meta-analyse

Verhoogde mortaliteit bij patiënten met een metaal-op-metaal heupprothese*

Onderzoek
Bart G. Pijls
Jennifer M.T.A. Meessen
Jan W. Schoones
Marta Fiocco
Huub J.L. van der Heide
Art Sedrakyan
Rob G.H.H. Nelissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1162
Abstract

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de mortaliteit bij patiënten met een metaal-op-metaal (MOM) heupprothese vergeleken met patiënten met een niet-metaal-op-metaal (niet-MOM) heupprothese.

Opzet

Systematische review, meta-analyse en meta-regressieanalyse (registratie: PROSPERO 2014:CRD42014007417).

Methode

We zochten naar relevante studies in PubMed, Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, CINAHL, Academic Search Premier, ScienceDirect, Wiley en trialregisters. We includeerden zowel gerandomiseerde klinische onderzoeken als observationele studies waarin patiënten met MOM heupprotheses en niet-MOM heupprotheses met elkaar werden vergeleken. We gebruikten meta-regressieanalyse om het effect van mogelijke modificerende factoren zoals de follow-upduur te evalueren.

Resultaten

We includeerden 47 artikelen met in totaal 4000 patiënten in gerandomiseerde studies en 500.000 patiënten in observationele studies. ‘Random effect’-meta-analyse liet een risicoverschil zien van 0,7% (95%-BI: 0,0-2,3) ten nadele van MOM heupprotheses. Er was heterogeniteit tussen de studies (I2: 42%) die kon worden verklaard door verschillen in follow-upduur. Voor studies met een follow-upduur van meer dan 10 jaar was het risicoverschil 8,5% (95%-BI: 5,8-11,2; I2: 0%) ten nadele van MOM heupprotheses. Additionele subgroepanalyses en meta-regressieanalyse gaven geen aanwijzingen voor andere modificerende factoren dan de follow-upduur.

Conclusie

De resultaten van de meta-analyse suggereren dat 10 jaar na plaatsing van een heupprothese de mortaliteit bij patiënten met een MOM heupprothese verhoogd zou kunnen zijn in vergelijking met patiënten met een niet-MOM heupprothese.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in PLoS One (2016;11: e0156051) met als titel ‘Increased mortality in metal-on-metal versus non-metal-on-metal primary total hip arthroplasty at 10 years and longer follow-up: a systematic review and meta-analysis’. Afgedrukt met toestemming.

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Orthopaedie: dr. B.G. Pijls, aios orthopedie; drs. J.M.T.A. Meessen, promovendus; dr. H.J.L. van der Heide, orthopedisch chirurg; prof.dr. R.G.H.H. Nelissen, orthopedisch chirurg.

Walaeus Bibliotheek: drs. J.W. Schoones, medisch informatiespecialist.

Afd. Medische Statistiek: dr. M. Fiocco, statisticus (tevens Mathematical Institute, Universiteit Leiden).

Weill Cornell Medical College, Dept. of Healthcare Policy and Research, Medical Device Epidemiology (MDEpiNet) Science and Infrastructure Center, New York, VS.

Prof. A. Sedrakyan, MD PhD, hoogleraar gezondheidszorgbeleid en -onderzoek.

Contact dr. B.G. Pijls (b.g.c.w.pijls@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: R. Nelissen is lid van het International Medical Device Regulators Forum, bestuurslid van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) en voorzitter van het European Network Orthopaedic Registries. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bart G. Pijls ICMJE-formulier
Jennifer M.T.A. Meessen ICMJE-formulier
Jan W. Schoones ICMJE-formulier
Marta Fiocco ICMJE-formulier
Huub J.L. van der Heide ICMJE-formulier
Art Sedrakyan ICMJE-formulier
Rob G.H.H. Nelissen ICMJE-formulier
Metaal-op-metaal heupprothese blijft bron van zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties