Betere herkenning en behandeling van depressie en soms sneller herstel na nascholing van huisartsen

Onderzoek
J. Ormel
B.G. Tiemens
T.W.D.P. van Os
K. van der Meer
J.A. Jenner
R.H.S. van den Brink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2572-7
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre nascholing van huisartsen met het programma van de ‘Interventie studie eerste lijn’ (INSTEL) de signalering, diagnostiek en behandeling van depressie verbeterde, en of dit het beloop van de depressie gunstig beïnvloedde.

Opzet

Prospectief, vergelijkend.

Plaats

Academisch Ziekenhuis, disciplinegroep Psychiatrie en Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Methode

Huisartsen, werkzaam in 10 praktijken in Groningen en omgeving, werden getraind in het herkennen en behandelen van depressie. De eerste groep bestond uit 10 huisartsen die niet eerder aan psychiatrisch georiënteerd onderzoek hadden deelgenomen, de tweede uit 7 die dat wel hadden gedaan. Zowel voor als na de training werd een groep patiënten van 18-65 jaar die op het spreekuur van deze huisartsen kwamen, door de onderzoekers met behulp van vragenlijsten op de aanwezigheid van depressie onderzocht. De huisartsen registreerden voor elke patiënt of zij deze depressief vonden en zij vermeldden de behandeling. De onderzoekers legden bij depressieve patiënten kort na het consult en bij 3- en 12-maandsfollow-up de patiëntuitkomsten vast.

Resultaten

Vóór de training werd een vragenlijst ingevuld door 1778 patiënten, van wie 179 depressief waren; na de training werd een vragenlijst ingevuld door 1724 patiënten, van wie 155 depressief waren. Signalering en diagnostiek van depressie verbeterden in de eerste groep huisartsen, maar niet in de tweede groep. De behandeling verbeterde bij patiënten in beide groepen. Wat betreft symptoomniveau, duur van de episode, dagelijks functioneren en ziekteverzuim herstelden de depressieve patiënten na de training iets sneller dan voor de training, al waren de effecten gering, niet altijd statistisch significant (p < 0,05), en doorgaans beperkt tot de subgroep van herkende, recentelijk ontstane depressies. Bij de 12-maandsfollow-up waren de ‘voor-na’-verschillen niet significant.

Conclusie

Nascholing met het INSTEL-pakket lijkt een effectieve interventie, die de behandeling verbetert en het herstel van gesignaleerde, recentelijk ontstane depressies iets versnelt.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, disciplinegroep Psychiatrie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.J.Ormel, epidemioloog; mw.drs.B.G.Tiemens, andragoog-epidemioloog; T.W.D.P.van Os en dr.J.A.Jenner, psychiaters; dr.K.van der Meer, huisarts (tevens: disciplinegroep Huisartsgeneeskunde); dr. R.H.S.van den Brink, psycholoog.

Contact prof.dr.J.Ormel

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties