Beter voorschrijven door farmacotherapie-eindtoets?

Verschillende soorten pillen
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5600

Het opnemen van de eindtoets voor farmacotherapie in het geneeskundecurriculum vergroot de voorschrijfkennis van jonge artsen. Dat stelt de onderwijswerkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie. Of de toets in de praktijk daadwerkelijk tot minder voorschrijffouten leidt, blijft onduidelijk.

Erik Donker (Amsterdam UMC) en collega’s deden een subanalyse van een langerlopend prospectief Nederlands-Belgisch cohort (Eur J Clin Pharmacol. 2023; online 22 september). De resultaten suggereren dat artsen die recent afstudeerden aan faculteiten zonder farmacologie-eindtoets significant minder kennis hadden over de meestgebruikte medicatie dan collega’s die wel al…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties