Betekent beter altijd duurder?

Opinie
Joost P.H. Drenth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8556
Abstract

Een chronische infectie met het hepatitis C-virus (HCV) is de enige chronische leverziekte die te genezen is. Als deze onbehandeld blijft, kan een HCV-infectie leiden tot leverfibrose, levercirrose en uiteindelijk een hepatocellulair carcinoom. Een succesvolle behandeling kan het proces van voortwoekerende ontsteking en fibrose stoppen zodat de leverarchitectuur kan herstellen. De gedachte is dat de mortaliteit gerelateerd aan de leverziekte daarmee verbeterd kan worden.1

Van oudsher zijn peginterferon en ribavirine de centrale componenten bij de behandeling van een HCV-infectie. Daarmee slagen we erin, afhankelijk van het virustype, zo’n 40-70% van de patiënten te genezen. De behandelduur is lang, 6-12 maanden, en vrijwel alle patiënten hebben bijwerkingen die soms ook na de kuur voortduren. Sinds kort is het behandelperspectief voor patiënten met een chronische HCV-infectie volledig anders geworden. In korte tijd komen er een aantal middelen op de Nederlandse markt – sommige zijn al geïntroduceerd – die door een combinatie…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Nijmegen.

Contact Prof.dr. J.P.H. Drenth, mdl-arts (joostphdrenth@cs.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: Joost P.H. Drenth was als consultant betrokken bij het dossier van indiening van sofosbuvir, waarvoor de onderzoeksstichting van het Radboudumc een vergoeding van Gilead ontving. Daarnaast neemt hij zitting in adviesraden van Gilead, BMS, Janssen en Abbvie ten aanzien van de behandeling van hepatitis C. Ook is hij als consultant voor Abbvie betrokken bij het dossier van indiening van een medicijn tegen hepatitis C. Een ICMJE-formulier is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Joost P.H. Drenth ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties