Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland

Onderzoek
Robine Hofman
Wilma J. Nusselder
Irene K. Veldhuijzen
Jan Hendrik Richardus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D511
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatten van de sterfte aan chronische infecties met hepatitis B- (HBV) of hepatitis C-virus (HCV) in Nederland in de periode 2002-2015.

Opzet

Dwarsdoorsnedeonderzoek op basis van doodsoorzakenstatistiek.

Methode

Van het Centraal Bureau voor de Statistiek verkregen wij gedetailleerde gegevens over het aantal overledenen per jaar in de ICD-10-categorieën ‘chronische virushepatitis’, ‘maligne neoplasma van lever en intrahepatische galwegen’, ‘leverfibrose en levercirrose’ en ‘alcoholische leverziekte’. We bepaalden de populatie-attributieve fracties (PAF) van HBV- en HCV-infecties aan de sterfte door hepatocellulair carcinoom (HCC) en levercirrose, en telden deze op bij de geregistreerde sterfte aan virale hepatitis om de totale sterfte te berekenen. Voor de toerekening aan HCC baseerden we ons op Nederlands onderzoek, voor cirrose hielden we een bandbreedte aan van PAF’s uit 3 onderzoeken. Met poissonregressie analyseerden we de trend in sterftecijfers en eventuele demografische verschillen.

Resultaten

Volgens onze middelste schatting overleden in 2002-2015 jaarlijks ongeveer 500 Nederlanders aan chronische virushepatitis, volgens de laagste schatting 340 en volgens de hoogste 600. De totale sterfte aan chronische HBV- en HCV-infecties veranderde niet, de sterfte aan HCC als gevolg van virale hepatitis nam iets toe, de sterfte aan cirrose nam iets af. De sterfte aan HCC als gevolg van virale hepatitis was hoger bij Nederlanders van niet-westerse herkomst.

Conclusie

De mortaliteit van chronische virale hepatitis is grotendeels te wijten aan cirrose en HCC. De totale aan virushepatitis gerelateerde sterfte was in 2002-2015 ongeveer 500 personen per jaar.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. R. Hofman, sociaal psycholoog; dr. W.J. Nusselder, medisch demograaf; prof.dr. J.H. Richardus, arts maatschappij en gezondheid, epidemioloog (tevens GGD Rotterdam-Rijnmond).

GGD Rotterdam-Rijnmond, afd. Infectieziektebestrijding, Rotterdam.

Dr. I.K. Veldhuijzen, epidemioloog (tevens RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven).

Contactpersoon: dr. R. Hofman (r.hofman@erasmusmc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel. Deze publicatie is een activiteit van het nationale programma Bewustzijn Identificatie Behandeling chronische Hepatitis B-C (BIBHEP) met steun van het ministerie van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland en ZonMw (deze laatste subsidie is mede mogelijk gemaakt door Gilead en BMS).

Verantwoording

Gedeeld eerste-auteurschap: Robine Hofman en Wilma J. Nusselder hebben een gelijke bijdrage geleverd aan dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Robine Hofman ICMJE-formulier
Wilma J. Nusselder ICMJE-formulier
Irene K. Veldhuijzen ICMJE-formulier
Jan Hendrik Richardus ICMJE-formulier
Opsporen van patiënten met chronische virushepatitis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties