Meer depots maar geen klinisch effect

Betalen voor het accepteren van depotmedicatie

Opinie
Cornelis L. Mulder
Ernst Noordraven
Anton B.P. Staring
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7309
Abstract

Geld geven aan patiënten met een psychotische stoornis die depotmedicatie nodig hebben is een effectieve en ethisch verantwoorde methode om de medicatietrouw te verhogen. Dit standpunt baseren wij op de resultaten van een artikel dat recent in het British Medical Journal verschenen is.1 In dat artikel beschrijven de onderzoekers de resultaten van een clustergerandomiseerde trial waarbij men 141 patiënten die beperkte medicatietrouw vertoonden (dat wil zeggen: maximaal 75% medicatietrouw in het afgelopen jaar) beloonde met € 17 per depot. De frequentie van het depot wisselde van eens per week tot eens per maand.

Na 1 jaar bleek de medicatietrouw 85% te zijn in de groep die de beloning kreeg, terwijl de controlegroep bleef steken op 71%; dit verschil was statistisch significant. Er bleken echter geen verschillen te bestaan in vooruitgang van het klinisch beeld – gemeten met de Clinical Global Improvement(CGI)-schaal – en ook waren er geen verschillen in…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Rotterdam.

Prof.dr. C.L. Mulder, psychiater; drs. E. Noordraven, psycholoog.

Altrecht GGZ, afd. ABC, Utrecht.

Dr. A.B.P. Staring, GZ-psycholoog/gedragstherapeut.

Contact prof.dr. C.L. Mulder (c.l.mulder@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A7309; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 19 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Cornelis L. Mulder ICMJE-formulier
Ernst Noordraven ICMJE-formulier
Anton B.P. Staring ICMJE-formulier
Medicatietrouw is te koop

Ook interessant

Reacties