Bètablokker effectief bij ‘mid-range’ hartfalen

In het kort
02-07-2018
Frans H. Rutten

Waarom dit onderzoek?

In een aantal grote gerandomiseerde placebogecontroleerde studies is 15-20 jaar geleden aangetoond dat enkele cardioselectieve bètablokkers (metoprolol, bisoprolol, nebivolol) en twee niet-cardioselectieve bètablokkers met tevens alfablokkeractiviteit (bucindolol en carvedilol) de mortaliteit verlagen bij patiënten met hartfalen en een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF < 40%). Het is echter niet bekend of ...

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee