Bètablokker effectief bij ‘mid-range’ hartfalen

Nieuws
Frans H. Rutten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2772

Waarom dit onderzoek?

In een aantal grote gerandomiseerde placebogecontroleerde studies is 15-20 jaar geleden aangetoond dat enkele cardioselectieve bètablokkers (metoprolol, bisoprolol, nebivolol) en twee niet-cardioselectieve bètablokkers met tevens alfablokkeractiviteit (bucindolol en carvedilol) de mortaliteit verlagen bij patiënten met hartfalen en een verminderde linkerventrikelejectiefractie (LVEF < 40%). Het is echter niet…

Auteursinformatie

Contact F.H. Rutten (f.h.rutten@umcutrecht.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties