Beschouwing

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:704

Van het artikel van Rodrigues Pereira en Arts getiteld ‘Metamorfopsie of het Alice in Wonderland-syndroom’ (1998:2787-9) is van de beschouwing niet de eindversie afgedrukt. Hierna volgt de juiste beschouwing met de daarbijbehorende literatuurlijst.

Over het Alice in Wonderland-syndroom wordt slechts anekdotisch in de literatuur geschreven.1 2 Een enkele auteur beschrijft meerdere casussen.3 De oorzaak van het syndroom is vooralsnog niet duidelijk. Sommige auteurs scharen het onder de migraine-aura-equivalenten, waarbij geen hoofdpijn hoeft op te treden (acefalgische migraine).4 5 Anderen denken veeleer aan epileptische equivalenten.6 Enkele auteurs postuleren een verband met een recentelijk doorgemaakte infectie, met name…

Metamorfopsie of het Alice in Wonderland-syndroom
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties