Beperkte rol voor probiotica bij behandeling van inflammatoir darmlijden
Open

Commentaar
27-09-2012
Levinus A. Dieleman en Frank Hoentjen

Probiotica worden veelvuldig ingezet bij de behandeling van chronisch inflammatoir darmlijden (IBD), alhoewel de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor erg mager is. Probiotica worden door de WHO gedefinieerd als levende micro-organismen die – wanneer zij in voldoende hoeveelheden worden toegediend – een gunstig effect hebben op de gastheer.1 Probiotische preparaten worden beschouwd als voedingssupplement met een veilig en natuurlijk imago. Er bestaat een grote vraag naar probiotica onder patiënten die een (vooralsnog) niet te genezen ziekte hebben zoals IBD.

Onderzoeksresultaten

In een recente meta-analyse concluderen Jonkers et al. dat de meeste studies die gericht zijn op de werkzaamheid van probiotica bij patiënten met IBD – methodologisch suboptimaal zijn opgezet of geen statistisch significant behandeleffect laten zien.2 Slechts enkele studies laten een significant effect zien van probiotica ten opzichte van placebo. Dit is aangetoond voor onderhoudstherapie met Escherichia coli-stam Nissle 1917 voor colitis ulcerosa en VSL#3 voor pouchitis (een ...