Bepaling van BNP bij acute dyspneu op de Spoedeisende Hulp is niet zinvol

In het kort
22-07-2009
Gerard C.M. Linssen en Adriaan A. Voors

Waarom dit onderzoek?

De rol van B-type-natriuretische peptiden (BNP of NT-proBNP) in het bloed bij het stellen van de diagnose ‘hartfalen’ bij acuut kortademige patiënten op de Spoedeisende Eerste