Acute buikklachten: denk ook aan hartfalen

Klinische les
14-08-2009
Corstiaan A. den Uil, Kadir Caliskan en Aggie H.M.M. Balk

Dames en Heren,

De differentiaaldiagnose van buikklachten is uitgebreid. In deze klinische les beargumenteren wij aan de hand van 2 casussen dat hartfalen buikklachten kan veroorzaken en dus in de differentiaaldiagnose meegenomen moet worden. Hoewel de prevalentie van hartfalen in de algemene populatie toeneemt, is dit ziektebeeld zeldzaam bij jonge mensen. Bij jonge patiënten ziet men deze diagnose dus gemakkelijk over het hoofd.

De huisarts van patiënt A, een 31-jarige vrouw, verwees haar naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) wegens buikpijn bij mogelijk acute cholecystitis. Zij had 2 jaar tevoren een mitralisklepplastiek ondergaan wegens ernstige mitralisklepinsufficiëntie bij een redelijke linkerventrikelfunctie. Patiënte klaagde nu over continue, zeurende pijn rechts boven in de buik. De defecatie was niet afwijkend.

Bij lichamelijk onderzoek zag de SEH-arts een niet-acuut zieke vrouw met een lichaamstemperatuur van 36,0°C, een hartfrequentie van 110/min en een bloeddruk van 105/88 mmHg. Over de longen hoorde hij vesiculair ademgeruis. Bij auscultatie van het hart waren er ...