Beoordeling van vriescoupes en celdiagnostiek tijdens de operatie

Klinische praktijk
R.W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:468-72
Abstract

Samenvatting

- Wanneer een operateur het nodig oordeelt om tijdens een operatieve ingreep morfologische diagnostiek uit te voeren, kan de patholoog hem of haar ter zijde staan met cel- of weefseldiagnostiek.

- Dat moet een bewust gekozen extra stap zijn in de laboratoriumbewerkingsketen vanaf monsterafname tot en met de uitslag. Omdat die toegevoegde fase extra operatiekamertijd en extra inzet van laboratoriumpersoneel vergt en tevens extra risico op onjuiste classificatie van het ziekteproces biedt, is een zorgvuldige afweging voor het verrichten van sneldiagnostiek steeds nodig.

- Enerzijds is door het beschikbaar komen van betere en nauwkeurigere preoperatieve diagnostische onderzoeken de behoefte aan intraoperatieve diagnostiek afgenomen, anderzijds doen zich nieuwe ontwikkelingen voor, zoals de introductie van het schildwachtklierconcept, waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen snelle intraoperatieve diagnostiek of wachten op de tragere, maar zekerder uitslag van het uitgebreide lymfklieronderzoek.

- Routinematig snijrandonderzoek tijdens operaties vindt vrijwel niet meer plaats vanwege veranderde biologische kennis over de marges die nodig zijn voor een radicale ingreep.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, locatie Clara, afd. Klinische Pathologie, Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam.

Hr.dr.R.W.M.Giard, patholoog en klinisch epidemioloog

(giardr@mcrz.nl).

Contact (giardr@mcrz.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties