Doorsnijden van tumor bij hoofd-halskanker: een taboe?

Perspectief
Remco de Bree
Stefan M. Willems
Luuk M. Janssen
Michiel W.M. van den Brekel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1327
Abstract

Samenvatting

Bij resectie van hoofd-halstumoren wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een ‘en bloc’-resectie met voldoende ruime tumorvrije marges. Wanneer dit niet mogelijk is, zoals regelmatig het geval is bij transorale lasermicrochirurgie en endonasale endoscopische chirurgie, kan door het insnijden van de tumor een ‘multiblock’-resectie worden verricht. Ook hierbij is het essentieel dat de uiteindelijke resectieranden tumornegatief zijn. Hierbij dienen de chirurg en de patholoog wel samen extra aandacht te besteden aan de oriëntatie van het weefsel en de buitenste resectieranden.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht.

Afd. Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie: prof.dr. R. de Bree, kno-arts; dr. L.M. Janssen, kno-arts

Afd. Pathologie: dr. S.M. Willems, patholoog (tevens: NKI/Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam).

Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek, afd. Hoofd-Halsoncologie en -chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. M.W.M. van den Brekel, kno-arts.

Contact prof.dr. R. de Bree (r.debree@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Remco de Bree ICMJE-formulier
Stefan M. Willems ICMJE-formulier
Luuk M. Janssen ICMJE-formulier
Michiel W.M. van den Brekel ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties