Beoordelen van bewijs voor nieuwe behandelingen

Klinische praktijk
Usama Ahmed Ali
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7281
Abstract

In de rubriek Stand van zaken verschijnen regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.

Samenvatting

  • De resultaten van opeenvolgende, al dan niet gerandomiseerde studies en meta-analyses naar nieuwe behandelingen kunnen sterk verschillen.
  • Om het bewijs voor het effect van een nieuwe behandeling te beoordelen is inzicht nodig in onder meer de methodologische opzet van studies, de kans op een toevalsbevinding en de toepasbaarheid in de praktijk.
  • Voor een goede beoordeling van de methodologische opzet dienen de individuele beperkingen van studies vermeld te worden en samengevoegde methodologische scores vermeden te worden.
  • Met aanvullende analyses is het mogelijk om te bepalen of een meta-analyse over voldoende data beschikt om relevante verschillen aan te tonen.
  • Het nieuwe ‘Grading of recommendations assessment, development and evaluation’(GRADE)-systeem combineert meerdere factoren tot een makkelijk te interpreteren oordeel over de sterkte van het bewijs.
  • Het kernachtig presenteren van kwaliteitsfactoren per uitkomstmaat is een sterke verbetering.
  • Door beter inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van bewijs is de kans op grote schommelingen in het behandelbeleid kleiner.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Drs. U. Ahmed Ali, arts-onderzoeker; prof.dr. M.A. Boermeester, chirurg en klinisch epidemioloog.

Contact prof.dr. M.A. Boermeester (m.a.boermeester@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Usama Ahmed Ali ICMJE-formulier
Marja A. Boermeester ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek

Ook interessant

Reacties