Benigne prostaathyperplasie; aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling anno 1992

Klinische praktijk
T.J.M. Schlatmann
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2414-7

Inleiding

Benigne prostaathyperplasie (BPH) komt vrijwel uitsluitend voor bij mannen ouder dan 50 jaar. Het is geen premaligne aandoening. BPH kan leiden tot mictieklachten, die de kwaliteit van het leven kunnen beïnvloeden. Deze klachten zijn overigens geen maat voor de onvolledige blaasontlediging of de stuwing van de hoge urinewegen die eveneens een gevolg kunnen zijn van BPH. Het onderwerp ligt gevoelig vanwege de verwevenheid met zaken zoals lichaamshygiëne, seksualiteit en ouderdom, terwijl op de achtergrond angst voor kanker meespeelt.

In de voorbije 15 jaar is veel veranderd op het gebied van onderzoek en behandeling van prostatismeklachten. Hieronder worden klachten verstaan van een bemoeilijkte mictie bij oudere mannen, waarbij obstructie door de prostaat wordt vermoed. Echografie en urodynamica hebben zich ontwikkeld tot waardevolle aanvullingen op of remplaçanten van de traditionele diagnostiek voor BPH. Verder zijn er nieuwe behandelingsvormen ontwikkeld die perspectieven lijken te bieden voor bepaalde patiëntengroepen. Sinds kort bestaat er…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Urologie, Postbus 95.500, 1090 HM Amsterdam.

Dr.T.J.M.Schlatmann, uroloog.

Verantwoording

Rapporteur namens de werkgroep die de aanbevelingen opstelde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties