Beleidsmatige en juridische aspecten van reanimatie door leken

Perspectief
T.J.P. van Os van den Abeelen
G.A.M. Thiadens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1023-7

Inleiding

Op veel plaatsen in Nederland worden reanimatiecursussen gegeven en er zijn thans naar schatting 400.000 niet-medici die zo'n cursus (in het algemeen inhoudend één instructieavond) hebben gevolgd. Ook in het buitenland staat het reanimeren door leken in de belangstelling.12 In Nederland is na- of bijscholing tot op heden (landelijk) niet systematisch opgezet en (nog) geen voorwaarde voor behoud van het verkregen ‘diploma’. Ook op andere wijze worden de mogelijkheden voor leken om reanimatie toe te passen vergroot. Zo startte de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) van het openbaar lichaam Rijnmond op vrijdag 22 februari 1985 een proef met het telefonisch bieden van hulp bij een hartstilstand. In de televisie-uitzending ‘Vinger aan de pols’ was op dezelfde avond te zien hoe aan een melder van een hartstilstand via de telefoon reanimatie-instructies werden gegeven.

Wat te denken van deze aanpak van het reanimatieprobleem en hoe zit het met de juridische…

Auteursinformatie

Mr.T.J.P.van Os van den Abeelen, ondervoorzitter van de Raad van Beroep en het Ambtenarengerecht te Groningen.

Mr.G.A.M.Thiadens, student geneeskunde.

Contact mr.G.A.M.Thiadens, Oosterstraat 12a, 9711 NT Groningen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties