Belangrijke adressen voor de behandelende artsen van patiënten met neuromusculaire ziekten

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1084

Het PRINSES BEATRIX FONDS (Noordeinde 67-71, 2514 GD Den Haag, tel. 070-648930) subsidieert jaarlijks op royale wijze wetenschappelijk onderzoek van neuromusculaire ziekten in ons land. Dit fonds geeft daarnaast veel individuele hulp aan de patiënten, met name die voorzieningen welke in directe relatie staan tot hun handicap. Tevens geeft het fonds de mogelijkheid aan de patiënt en zijn familieleden een vakantie door te brengen in volledig aangepaste bungalows.

De VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND (VSN, Lt. Gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn, tel. 02154-18400) is een patiëntenvereniging die eveneens voornamelijk wordt gefinancieerd door het Prinses Beatrix Fonds. De VSN is een uiterst nuttige vereniging voor de patiënten c.q. hun ouders, die er naar streeft zoveel mogelijk informatie te verschaffen over neuromusculaire ziekten. Tevens worden de patiënt en zijn familie gewezen op de talrijke in ons land aanwezige medische en sociale hulp verlenende instanties.

Poliklinieken voor neuromusculaire ziekten

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

K.B.J.
Gerssen-Schoorl

Enschede, juni 1988,

In uw themanummer over neuromusculaire ziekten vermeldt u de belangrijke adressen (1988;1084). Onder ‘instituten voor erfelijkheidsonderzoek’ worden daarbij alleen de universitaire centra genoemd. Er zijn echter ook twee ‘perifere’ centra: Het centrum in Eindhoven werkt samen met de Werkgroep Erfelijkheidsadviezen in Nijmegen, dat te Enschede met het Klinisch Genetisch Centrum te Utrecht. De adressen van de twee perifere centra voor erfelijkheidsonderzoek zijn:

– Centrum voor chromosoomonderzoek Brabant, St. Joseph Ziekenhuis, Aalsterweg 259, 5644 RC Eindhoven; tel. 040-155155.

– Pathologisch Streeklaboratorium, Edo Bergsmalaan 1, 7512 AD Enschede; tel. 053-313263.

K.B.J. Gerssen-Schoorl