Belangrijke adressen voor de behandelende artsen van patiënten met neuromusculaire ziekten

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1084
Download PDF

Het PRINSES BEATRIX FONDS (Noordeinde 67-71, 2514 GD Den Haag, tel. 070-648930) subsidieert jaarlijks op royale wijze wetenschappelijk onderzoek van neuromusculaire ziekten in ons land. Dit fonds geeft daarnaast veel individuele hulp aan de patiënten, met name die voorzieningen welke in directe relatie staan tot hun handicap. Tevens geeft het fonds de mogelijkheid aan de patiënt en zijn familieleden een vakantie door te brengen in volledig aangepaste bungalows.

De VERENIGING SPIERZIEKTEN NEDERLAND (VSN, Lt. Gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn, tel. 02154-18400) is een patiëntenvereniging die eveneens voornamelijk wordt gefinancieerd door het Prinses Beatrix Fonds. De VSN is een uiterst nuttige vereniging voor de patiënten c.q. hun ouders, die er naar streeft zoveel mogelijk informatie te verschaffen over neuromusculaire ziekten. Tevens worden de patiënt en zijn familie gewezen op de talrijke in ons land aanwezige medische en sociale hulp verlenende instanties.

Poliklinieken voor neuromusculaire ziekten

Amsterdam

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

– Dr.M.de Visser, Polikliniek Spierziekten, tel. 020-5663442.

Groningen

Academisch Ziekenhuis, Oostersingel 59, 9713 AZ Groningen.

– Dr.H.Leenstra-Borsje, spreekuur Neuromusculaire ziekten, tel. 050-612446.

Leiden

Academisch Ziekenhuis, Rijnsburgerweg 10, 2233 AA Leiden.

– Dr.A.R.Wintzen, spreekuur Neuromusculaire ziekten, tel. 071-263920.

Maastricht

Academisch Ziekenhuis, St.Annadal 1, 6201 BX Maastricht.

– Dr.C.J.Höweler, Polikliniek Spierziekten en erfelijke neurologische ziekten van de afdeling Neurologie, tel. 043-862953.

Nijmegen

St. Radboudziekenhuis, Katholieke Universiteit Nijmegen, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen. Centrum Neuromusculaire ziekten Nijmegen.

– Voor volwassenen: dr.E.M.G.Joosten, tel.080-516600;

– Voor kinderen: prof.dr.F.J.M.Gabreëls en prof.dr. R.C.A.Sengers, tel. 080-514415.

Rotterdam

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

– Prof.dr.H.F.M.Busch, spreekuur Neuromusculaire ziekten, tel. 010-4633307.

Utrecht

Academisch Ziekenhuis, Nic. Beetsstraat 24, 3511 HG Utrecht.

– Prof.dr.F.G.I.Jennekens, Polikliniek Neuromusculaire ziekten, tel. 030-372815.

Instituten voor erfelijkheidsonderzoek

Amsterdam

Instituut voor Antropogenetica, Universiteit van Amsterdam, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Antropogenetisch Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Groningen

Afdeling Erfelijkheidsvoorlichting, Rijksuniversiteit Groningen, Antonius Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen.

Leiden

Stichting Klinisch Genetisch Centrum Leiden, Academisch Ziekenhuis Leiden (gebouw 33), Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Maastricht

Stichting Klinische Genetica Limburg, Academisch Ziekenhuis Maastricht, St. Annadal 1, 6214 PA Maastricht.

Nijmegen

Werkgroep Erfelijkheidsadviezen, St. Radboudziekenhuis, Geert Grooteplein Zuid 20, 6525 GA Nijmegen.

Rotterdam

Afdeling Klinische Genetica, Erasmus Universiteit, Dr.Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Utrecht

Klinisch Genetisch Centrum, ABC-straat 18c, 3501 CA Utrecht.

Gerelateerde artikelen

Reacties

K.B.J.
Gerssen-Schoorl

Enschede, juni 1988,

In uw themanummer over neuromusculaire ziekten vermeldt u de belangrijke adressen (1988;1084). Onder ‘instituten voor erfelijkheidsonderzoek’ worden daarbij alleen de universitaire centra genoemd. Er zijn echter ook twee ‘perifere’ centra: Het centrum in Eindhoven werkt samen met de Werkgroep Erfelijkheidsadviezen in Nijmegen, dat te Enschede met het Klinisch Genetisch Centrum te Utrecht. De adressen van de twee perifere centra voor erfelijkheidsonderzoek zijn:

– Centrum voor chromosoomonderzoek Brabant, St. Joseph Ziekenhuis, Aalsterweg 259, 5644 RC Eindhoven; tel. 040-155155.

– Pathologisch Streeklaboratorium, Edo Bergsmalaan 1, 7512 AD Enschede; tel. 053-313263.

K.B.J. Gerssen-Schoorl