Beijerinck Premie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1207

Het M.W.Beijerinck Virologie Fonds heeft tot doel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van virologie in de ruimste zin, dus met inbegrip van de daarop toegepaste biochemie en biofysica, te bevorderen. Het M.W.Beijerinck Virologie Fonds zal jaarlijks de Beijerinck Premie van € 50.000,– uitreiken. De premie is bestemd voor een excellente postdoconderzoeker die maximaal 6 jaar geleden gepromoveerd is en aan een Nederlandse universiteit of Nederlands instituut virologisch onderzoek verricht.

Kandidaten kunnen vóór 1 oktober 2002 worden genomineerd door hun afdelingshoofd of werkgroepleider. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen via de website www.knaw.nl of via geneeskunde@bureau.knaw.nl.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties