Behandeltraagheid van huisartsen bij patiënten met onvoldoende gereguleerde hypertensie

Klinische praktijk
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6260

Waarom dit onderzoek?

Wereldwijd is hypertensie de belangrijkste behandelbare risicofactor voor vroegtijdig overlijden. Een deel van de patiënten met onvoldoende gereguleerde hypertensie wordt al maximaal medicamenteus behandeld volgens de NHG-standaard, maar bij het overige deel is dit niet het geval en wijkt de huisarts dus af van de richtlijn. Dit…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde

Gerelateerde artikelen

Reacties