Verschil tussen symptoomvermindering en bestrijding van exacerbaties

Behandelstrategie bij astma

Iemand houdt in de rechterhand een inhalator vast terwijl de linkerhand op de borst ligt.
Johannes C.C.M. in ’t Veen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2987
Abstract

Er zijn patiënten met ‘moeilijk behandelbaar’ astma en patiënten met zuiver ‘ernstig astma’. Om deze patiënten van elkaar te onderscheiden is een gestructureerde analyse van groot belang.1 Patiënten met ernstig, therapieresistent astma komen in aanmerking voor immuunmodulerende geneesmiddelen, terwijl dat bij patiënten met moeilijk behandelbaar astma lang niet altijd het geval is.

De inzet van dure immuunmodulerende geneesmiddelen bij patiënten met ongecontroleerd astma zonder dat vastgesteld is dat zij ernstig astma hebben, is een behandelstrategie voor luie dokters. Een alfabetisch acroniem (A-I) kan behandelaars in eerste en tweede lijn helpen het onderscheid te maken met een gestructureerde, integrale benadering (tabel).

Tabel
Integrale benadering van astma2
Het alfabet als hulpmiddel bij de behandeling van patiënten met astma
Tabel | Integrale benadering van astma2 | Het alfabet als hulpmiddel bij de behandeling van patiënten met astma

Deze benadering brengt structuur in de analyse van de patiënt met astma, met aandacht voor een correcte diagnose en voor gedrag en medicatie als onderliggende aangrijpingspunten voor beïnvloeding van de ziekte (zogenoemde ‘treatable traits’).2 Bij deze aangrijpingspunten valt te denken aan factoren als therapietrouw, persisterende blootstelling aan prikkelende stoffen en gedragsmatige opties zoals bewegen en het eetpatroon.

In deze benadering staat de F voor optimalisatie van farmacotherapie. Elders in dit tijdschrift worden twee medicamenteuze behandelstrategieën besproken.3,4 De ene strategie – afgekort als SMART – behelst een optimale behandeling van de luchtwegontsteking met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) in een vaste combinatie met…

Auteursinformatie

Franciscus Gasthuis & Vlietland, Expertisecentrum Astma, COPD en Respiratoire Allergie, Rotterdam: dr. J.C.C.M. in ’t Veen, longarts.

Contact J.C.C.M. in ’t Veen (h.intveen@franciscus.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. Een ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Johannes C.C.M. in ’t Veen ICMJE-formulier
Muscarine-antagonisten voor astma
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties