Behandeling voor kanker

Er valt iets te kiezen
Zorg
12-06-2019
Liesbeth J. Boersma, Gabe S. Sonke en Helena M. Verkooijen

Samenvatting

Omdat steeds meer patiënten met kanker langdurig overleven, is er in het huidige tijdperk steeds meer oog voor het voorkómen van late bijwerkingen van behandelingen, bijvoorbeeld door de-escalatie van de behandeling. Het is vaak niet mogelijk om de-escalatiestrategieën in gerandomiseerde studies te onderzoeken. Zolang hard bewijs voor de effectiviteit van de-escalatiestrategieën ontbreekt, hebben artsen de gezamenlijke plicht om: (a) op basis van de beschikbare gegevens samen met de patiënt te beslissen welke behandeling het beste bij hem of haar past; (b) gegevens over harde en zachte uitkomstmaten prospectief te verzamelen en te evalueren; en (c) onderzoeksresultaten te gebruiken voor het verbeteren van de informatie die nodig is voor gedeelde besluitvorming. De meeste patiënten met kanker hebben tegenwoordig nadrukkelijk iets te kiezen. Om succesvolle gerandomiseerde studies naar de-escalatiestrategieën in de toekomst mogelijk te maken, zullen een aantal barrières geslecht moeten worden. Daarnaast is het aan de behandelaars om de zorg zodanig in te richten dat van iedere patiënt geleerd kan worden, zodat patiënten en artsen in de toekomst hun keuzes nog beter kunnen onderbouwen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing