Behandeling van stenen in de tractus uropoeticus

Klinische praktijk
A.J.M. Hendrikx
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2093-7

De prevalentie van nefrolithiasis in Nederland is de laatste decennia langzaam toegenomen. In een populatie van 2000 mannen en vrouwen boven de leeftijd van 12 jaar werd vastgesteld dat 4,4 van hen leed of had geleden aan nefrolithiasis; 1,1 van deze groep had een concrement zonder dit te weten. Omdat deze gegevens die dateren van 1982 de afgelopen 10 jaar niet essentieel zijn veranderd, betekent dit dat ongeveer 5,5 van de Nederlandse populatie aan nefrolithiasis lijdt.1 Wereldwijd gezien zit Nederland hiermee ongeveer op een gemiddeld percentage. De man-vrouwverhouding van de aandoening is 2:1 met een voorkeur voor de leeftijdsgroep van 40-60 jaar. Wanneer de patiënt zijn leefwijze niet aanpast, wordt de recidiefkans in de literatuur geschat op 45-80.1

Behandeling

Niet alle nierstenen komen voor behandeling in aanmerking (tabel 1). Vooral kleine stenen die gelokaliseerd zijn in de nier en geen klachten geven en dat waarschijnlijk ook niet…

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 1350, 5602 ZA Eindhoven.

Dr.A.J.M.Hendrikx, uroloog.

Verantwoording

Namens de Consensus Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Stichting Werkgroep ESWL Nederland (SWEN)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties