Extracorporele niersteenvergruizing: ervaringen met de vergruizer van de eerste generatie

Onderzoek
M.T.W.T. Lock
A. Speelman
R. Gilhuis
M.G. Weissglas
G. Medici
F.H. Schröder
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:1974-9
Abstract

Samenvatting

In dit atikel worden de resultaten beschreven van extracorporele schokgolfbehandeling (ESWL) in Rotterdam. Tussen 4 maart 1985 en 1 juli 1987 werden 3464 behandelingen uitgevoerd bij 2770 patiënten met de lithotriptor van Dornier. Sinds 1 september 1987 is een tweede generatie machine in gebruik (Siemens, Lithostar). Een nauwkeurige analyse en tevens langere-termijnresultaten worden beschreven van de eerste 461 behandelingen bij 408 patiënten. Bij 90 van de patiënten kon volstaan worden met één behandeling. 99 van alle stenen kon worden vergruisd, hetgeen tot vrij zijn van stenen leidde na respectievelijk 3 en 6 maanden bij 75 en 87 van de patiënten.

Bij evaluatie na gemiddeld 32 maanden bleken bij 4,7 reststenen aanwezig te zijn en bij 3,4 bevond zich loosbaar gruis (< 3 mm doorsnede) in één of meer kelken in de onderpool. In totaal had 92 van de patiënten geen stenen meer. Sterfte deed zich niet voor. De morbiditeit was zeer laag. Het gemiddelde ziekenhuisverblijf voor stenen < 2,5 cm bedroeg 4 dagen. In het algemeen konden na ontslag de patiënten na enige dagen hun normale bezigheden hervatten. Parallel aan de resultaten uit met name Duitsland, de Verenigde Staten en Japan is ESWL de voorkeursbehandeling voor urolithiasis, zeker voor de kleinere concrementen. Open chirurgie is grotendeels komen te vervallen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Afd. Urologie: M.T.W.T.Lock (thans: St. Radboudziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen) en

prof.dr.F.H.Schröder, urologen;

A.Speelman, medisch student;

R.Gilhuis (thans Beatrix Ziekenhuis, Gorinchem) en

M.G.Weissglas (thans Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Amsterdam), urologen.

Afd. Anesthesiologie: G.Medici, anesthesioloog.

Contact M.T.W.T.Lock

Ook interessant

Reacties