Behandeling van stabiele angina pectoris moet beter

Commentaar
22-03-2021
Renée B.A. van den Brink en Hans A. Verheul

De behandeling van stabiele angina pectoris is primair medicamenteus. Bij de meeste patiënten heeft dotteren weinig zin. Maar zolang die boodschap niet door de hele zorgketen wordt uitgedragen, blijven patiënten shoppen.

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Han Mulder
23-03-2021 09:22

Ongerijmdheid

Het op zich begrijpelijke pleidooi van cardiologen bevat een ongerijmdheid waar de huisarts tegenaan loopt en waarvoor ook niet de oplossing wordt gegeven.  Er wordt gezegd dat evidence laat zien dat "Er geen aanwijzingen zijn dat een percutane coronaire interventie (PCI) toegevoegde waarde heeft" . Er wordt verder gesteld dat  "vanaf het begin van het zorgtraject uitgelegd moeten krijgen dat het dotteren van een stenose het onderliggende probleem niet oplost en de klachten vaak ook niet doet verdwijnen" en vol moet worden ingezet op OMT.  Vervolgens wordt gezegd "Alleen als OMT niet volstaat, kan een percutane coronaire interventie uitgevoerd worden." Dan resten toch de vragen wat is dan de defintie van "niet volstaat" en wat de toevoegende waarde is van uberhaupt een PCI uitvoeren als je eerder stelt dat het zinloos is. Dan zou ook moeten zeggen dat het geen optie is.

Han Mulder, huisarts

Arnoud Hof
03-04-2021 20:48

Ook bypass chirurgie geen meerwaarde bij stabiele AP

Collega van den Brink en Verheul vergeten te vermelden dat niet allleen een PCI, maar ook bypass chirurgie geen meerwaarde hadden op klinische uitkomsten in onder andere de genoemde ISCHEMIA studie. 
Wel bleek er een effect op vermindering van angina pectoris klachten. Bij de keuze tussen medicamenteuze therapie of een revascularisatie is daarom een goed gesprek over de voors en tegens van alle 3 de opties van belang, inclusief bypass chirurgie.

Arnoud van 't Hof, cardioloog, MUMC+