Behandeling van postherpetische neuralgie met capsicine-crème

Nieuws
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:502

Herpes zoster wordt nogal eens gevolgd door een segmentale neuralgie: hevige pijn en hyperesthesie, die blijven bestaan nadat de huidafwijkingen zijn verdwenen. De behandeling met analgetica, psychofarmaca of chirurgische interventie is voornamelijk symptomatisch en heeft helaas vaak een teleurstellende uitwerking. Aangezien postherpetische neuralgie qua kenmerken veel gelijkenis vertoont met de…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In de rubriek Referaten schrijft Van Everdingen over de behandeling van postherpetische neuralgie met capsicine-crème (1990;502).

Capsicine is een synoniem voor oleoresina capsici, een capsicumextract. Het werkzame bestanddeel van capsicine is het capsaïcine; capsicine bevat ongeveer 10% capsaïcine. In het referaat van Van Everdingen wordt gesproken van een ‘0,075% capsicine-crème’. Literatuuronderzoek toonde aan dat de sterkte van de crème echter betrekking heeft op het werkzame bestanddeel capsaïcine, en niet op het extract capsicine. Het in het referaat genoemde onderzoek heeft dus betrekking op een 0,075% capsaïcine-crème (overeenkomend met een 0,75% capsicine-crème). De naamgeving van het preparaat in het referaat is dus niet juist; deze foutieve naamgeving zal tot gevolg hebben dat een preparaat wordt afgeleverd met een te lage concentratie werkzame stof. De juiste 2 literatuurverwijzingen in het referaat luiden:

1Bernstein JE, Bickers DR, Dahl MV, Roshal JY. Treatment of chronic postherpetic neuralgia with topical capsaicin. J Am Acad Dermatol 1987; 17: 93-6.

2Bernstein JE, Korman NJ, Bickers DR, Dahl MV, Millikan LE. Topical capsaicin treatment of chronic postherpetic neuralgia. J Am Acad Dermatol 1989; 21: 265-70.

's-Gravenhage, april 1990,

Bij verder literatuuronderzoek blijkt dat bij postherpetische neuralgie meestal gebruikt wordt gemaakt van een 0,025% capsaïcine-crème en dat slechts in één onderzoek gebruik gemaakt is van een 0,075% capsaïcine-crème.2 In Amerika is het specialité Zostrix, een 0,025% capsaïcine-crème, voor de indicatie postherpetische neuralgie toegelaten. Dit specialité is in Nederland (nog) niet verkrijgbaar; een dergelijke crème kan echter in de apotheek worden bereid, uitgaande van het extract capsicine. Daar er van de 0,025% capsaïcine-crème meer onderzoeksgegevens beschikbaar zijn dan van de 0,075% capsaïcine-crème, raden wij aan voor te schrijven: een 0,025% capsaïcine-crème.

Een belangrijk punt in de therapie is de doseringsfrequentie: lokaal toegediend capsaïcine heeft een korte werkingsduur; voor het verkrijgen en handhaven van een voldoende mate van pijnstilling moet de crème ten minste 3 à 4 maal daags opgebracht worden.

N. van Horssen